قیمت بلیط استخر پازیریک

قیمت ورودی بلیط استخر پازیریک برای هر جلسه ۹۰ هزار تومان می باشد که مصوب سازمان تربیت بدنی می باشد. پازیریک هزینه بلیط ورودی را برای دانش آموزان و دانش جویان با %۲۳ تخفیف و ۷۰ هزار تومان در نظر گرفته است. همچنین برای افرادی که تعداد جلسات بالایی به مجموعه مراجعه می کنند در قالب کارت های اشتراک تخفیف های ویژه ای  اختصاص داده شده است که به شرح زیر است:

  • کارت اشتراک ۱۲ جلسه ای: قیمت ورودی هر جلسه  ۸۰ هزار تومان

  • کارت اشتراک ۲۴ جلسه ای: قیمت ورودی هر جلسه  ۷۰ هزار تومان

  • کارت اشتراک ۳۶ جلسه ای: قیمت ورودی هر جلسه  ۶۰ هزار تومان