.تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد

مجموعه پازیریک به استثناء تایم های آموزشی

به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا

استخر بزرگ و کودکان پازیریک کرمانشاه

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

جکوزی بزرگ استخر پازیریک کرمانشاه

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

.تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد

به دلیل شیوع مجدد کرونا، مجموعه پازیریک به استثناء تایم های آموزشی

استخر بزرگ و کودکان پازیریک کرمانشاه

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

جکوزی بزرگ استخر پازیریک کرمانشاه

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

سانس آقایان: دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۲۲-۱۳ و جمعه ساعت ۲۲-۸

سانس بانوان: روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت ۲۰-۱۳

سانس آقایان:
دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۲۲-۱۳ و جمعه ساعت ۲۲-۸

سانس بانوان:
روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت ۲۰-۱۳

دمنوش خانه

دمنوش خانه

طراحی با رنگ های خاص و نور پردازی روح بخش

پذیرایی با ظروف سنتی و دمنوش های ایرانی

مراسم موسیقی و شعر خوانی

محیطی آرامش بخش برای دور همی های دوستانه

حمام سنتی

تلفیقی از حمام های سنتی ایران و ترکیه

شستشوی سنتی توسط دلاک

اجرای مراسم سنتی حمام مسافر، زائر، آشتی کنان و…

حمام سنتی