مجموعه فرهنگی ورزشی پازیریک کرمانشاه

استخر بزرگ و کودکان پازیریک کرمانشاه

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

جکوزی بزرگ استخر پازیریک کرمانشاه

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

استخر بزرگ و کودکان پازیریک کرمانشاه

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

جکوزی بزرگ استخر پازیریک کرمانشاه

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

تغییرات و پیشرفت پازیریک

در سال 1401

تغییرات و پیشرفت پازیریک در سال 1401

تخفیف ویژه برای دانش آموزان، کلیه دانشگاهیان، فرهنگیان و بازنشستگان محترم

اطلاعات بیشتر

اجاره تابلوهای تبلیغاتی
محیط استخر

سانس آقایان: شنبه ساعت 18-10 ، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 22-10 و جمعه ساعت 22-8

سانس بانوان: روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت 20-10

سانس آقایان:
شنبه ساعت 18-10
دوشنبه، چهارشنبه ساعت 22-10
جمعه ساعت 22-8

سانس بانوان:
روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت 20-10

دمنوش خانه

دمنوش خانه

طراحی با رنگ های خاص و نور پردازی روح بخش

پذیرایی با ظروف سنتی و دمنوش های ایرانی

مراسم موسیقی و شعر خوانی

محیطی آرامش بخش برای دور همی های دوستانه

حمام سنتی

تلفیقی از حمام های سنتی ایران و ترکیه

شستشوی سنتی توسط دلاک

اجرای مراسم سنتی حمام مسافر، زائر، آشتی کنان و…

حمام سنتی