حوضچه آب سرد

حوضچه آب سرد استخر پازیریک کرمانشاه دارای خنک کننده اتوماتیک است که با استفاده ازدستگاه چیلری که در مسیر ورودی آب حوضچه قرار دارد دمای مورد نظر را فراهم می شود. به منظور حفظ دمای آب در محدوده تعیین شده، در حین استفاده نفرات از حوضچه، آب به صورت مرتب و یکنواخت در حوضچه سرریز می شود.
در کنار حوضچه، دوش آب سردی زیبا و ویژه قرار دارد. این دوش آب سرد برای عزیزانی است که ممنوعیت پریدن در آب سرد دارند. این بخش با سنگ های رودخانه ای روح بخش طراحی و تزئین شده است.

از جمله فواید حوضچه آب سرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آرام بخش
ایجاد حس نشاط آور
کاهش تورم و التهاب پوست
کمک به دفع اسید لاکتیک جمع شده ناشی از ورزش های سنگین

حوزچه آب سرد استخر پازیریک کرمانشاه