حمام سنتی

حمام سنتی استخر پازیریک کرمانشاه دارای معماری بی نظیری است. این حمام تلفیقی از حمام سنتی ایرانی و حمام سنتی ترکیه است. در طراحی آن یادآوری آداب و سنت فرهنگ قدیمی ایران مد نظر قرار گرفته است. در این حمام از سنگ های اصیل ایرانی و سیستم گرمایش از کف استفاده شده است.

در حمام سنتی پازیریک کلیه ابزار سنتی شستشو نظیر کیسه، سنگ پا، روشور، لیف و شامپو وجود دارد که انجام لیف و کیسه کشی و شستشو توسط دلاک حرفه ای صورت می گیرد.

همچنین مراسم سنتی دیگری نیز داخل حمام سنتی پازیریک اجرا می شود که شامل عروس حمام، داماد حمام، حمام بچه، حمام آشتی کنان، حمام مسافر و حمام زائرمی باشد. کلیه این مراسم با وسایل مخصوص سنتی، قدیمی و کاملا مرتبط انجام می شود.