جکوزی

جکوزی استخر پازیریک کرمانشاه از نظر اندازه و فضا نسبت به نمونه های مشابه خود بزرگترین است. ایده بزرگی ابعاد آن القای حس خوب در آب داغ است. از جمله ویژگی های منحصر به فرد این جکوزی سیستم فیلتراسیون و تصفیه مخصوص و مجزای از سایر بخش های استخر می باشد.

از مهمترین مزایای جکوزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آب درمانی و ماساژ آبی
رفع خستگی و کاهش استرس های عصبی
افزایش سوخت و ساز بدن
اتساع عروق و افزایش گردش خون
کمک به ریکاوری بعد از ورزش
مصرف کالری بیشتر

استخر پازیریک کرمانشاه