استخر کودکان

استخر کودکان پازیریک کرمانشاه دارای ابعاد ۱۰×۴ متر است. استخر به وسیله طناب به دو بخش تقسیم شده است. یک سمت آن عمقآب از ۳۰ سانتیمتر شروع شده و تا ۱ متر در کنار طناب می رسد. در طرف دیگر طناب، عمق آب ۱ متر و در انتهای استخر به ۱/۲۰ متر می رسد.

در قسمت عمیق استخر کودکان هیدروتراپی و آب درمانی که شامل دوچرخه، تردمیل، جامپینگ نیز می شود انجام می شود. همچنین بدنسازی در آب (آکوا فیتنس) و بنا به تشخیص مربیان اختصاصی ورزش در آب که در هر دو بخش بانوان و آقایان حضور دارند با توجه به نوع ورزش مورد نظر از وسایل مخصوص نظیر دمبل، نودل و … نیز استفاده می شود.

استخر کودکان پازیریک کرمانشاه