اتاق ماساژ

اتاق ماساژ استخر پازیریک کرمانشاه همانگونه که از نامش پیداست برای انجام انواع ماساژ توسط متخصصین مجرب و دوره دیده پازیریک می باشد. در اینجا ماساژ های زیر انجام می شود:
ماساژ ریلکسی
ماساژ ریکاوری
ماساژ با سنگ های داغ و نقطه ای که متناسب با امور درمانی  مورد نظر از روغن اختصاصی آن استفاده می شود که نتیجه آن بهبودی و نشاط  می باشد.