شروع کلاس های آموزشی شنا

دوره های آموزش شنا و غریق نجات زیر نظر برترین اساتید در استخر پازیریک با شرایط زیر برگزار می شوند. این دوره ها به صورت ۱۲ جلسه ۲ ساعته و شهریه آنها به شرح زیر می باشد:

آموزش شنا:

آموزش هر جلسه مجزا شنا به صورت خصوصی ۳۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا به صورت خصوصی در کلاس های ۲-۱ نفره: شهریه هر نفر ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا به صورت نیمه خصوصی در کلاس های ۶-۴ نفره: شهریه هر نفر ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا به صورت عمومی در کلاس های ۱۵-۱۰ نفره: شهریه هر نفر ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره های نجات غریق

آموزش هر جلسه به صورت خصوصی ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره خصوصی ۱-۲ نفر: شهریه هر نفر ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره نیمه خصوصی حداقل ۴ نفر: شهریه هر نفر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.